Wält 37 Statistiken

Spilerazau: 1976
Dörfer insgesamt: 4.576 (2.32 je Spieler)
Spieler Dörfer: 2.707
Barbaredörfer: 1.869
Bonusdörfer: 598
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 39 Täg
Spieler online: 13
Nachricht vrschickt: 9.250 (4.68 je Spieler)
Forebiträg: 18.227 (9.22 je Spieler)
Truppebewegige: 1.985 (1.00 je Spieler)
Handelsbewegige: 173 (0.09 je Spieler)
Azau Stämm: 158
Azau Spieler i Stämme: 976
Pünkt insgesamt: 6.858.639 (3.471 je Spieler, 1.499 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 54.534.020
 • 53.110.548
 • 55.974.700
Truppe insgesamt:
 • 1,478 Mio.
 • 1,363 Mio.
 • 1,054 Mio.
 • 351.630
 • 475.915
 • 112.142
 • 57.728
 • 18.683
 • 1.388
 • 447
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 748
 • 690
 • 534
 • 178
 • 241
 • 57
 • 29
 • 9
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 323
 • 298
 • 230
 • 77
 • 104
 • 25
 • 13
 • 4
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Gast170348
Nöischte Stamm: D-L

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 05:19 Uhr